Concurs 1 post vacant de Inginer IA in cadrul Serviciului de Prevenire si Protectie. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs 2 posturi vacante de muncitori necalificati in cadrul Serviciului Tehnic. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs 1 post vacant de Inginer IA in cadrul Serviciului Tehnic. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs 1 post vacant bucatar IV

Concurs 2 posturi vacante de muncitori necalificati in Blocul alimentar

Concurs 1 post vacant de economist I in cadrul Serviciului Achizitii-Aprovizionare.Tematica, bibliografie, fisa postului.

Concurs 1 post vacant de referent de specialitate IA in cadrul Serviciului de Management al Calitatii. Tematica, bibliografie, fisa postului.

Concurs 1 post vacant de economist IA in cadrul Serviciului financiar contabil.Tematica, bibliografie, fisa postului.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic rezident ultimul an – A.T.I.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data 05.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de Economist IA in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data 04.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de Referent Specialitate IA in cadrul SMC.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data 29.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de Economist I in cadrul Serviciului A.A.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist boli infectioase

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medici rezidenti ultimul an – boli infectioase

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 29.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de Economist I si baremul de corectare.

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in 28.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante si baremul de corectare

Centralizator nominal cu rezultatele finale la concursul organizat in data de 05.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de economist IA .

Centralizator cu rezultatele la proba interviu la examenul pentru postul de economist IA .

Centralizator-cu-rezultatele-probei-scrise-la-concursul-organizat-in-data-de-05.04.2022-pentru-ocuparea-postului vacant de economist IA

Centralizator nominal cu rezultatele finale la concursul organizat in data de 04.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de referent specialitate IA .

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in data de 04.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de referent specialitate IA .

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 04.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de referent specialitate IA si baremul de corectare.

Centralizator nominal cu rezultatele finale la concursul organizat in ziua de 01.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de Economist I.

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in ziua de 01.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de Economist I

Concurs 1 post vacant medic specialist, specialitatea microbiologie clinica. Bibliografie, tematica proba scrisa, tematica proba practica

Centralizator rezultate finale la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in data de 31.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 28.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 10.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de registratori medicali debutanti

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concurs pentru postul de auditor I

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 02.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de economist IA in cadrul Serviciului Achizitii-Aprovizionare

Concurs 1 post temporar vacant de sofer II, Tematica, Bibliografie si Fisa postului

Concurs 5 posturi temporar vacante de asistenti medicali debutanti generalisti, Tematica , Bibliografie, Fisa postului

Concurs 3 posturi de vacante de asistenti medicali debutanti generalisti in UTS, Tematica, Bibliografia si Fisa postului

Concurs 1 post vacant de economist IA in cadrul Serviciului de Achizitii-Aprovizionare. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs 2 posturi vacante de Auditor gradul I in cadrul Compartimentului de Audit public intern. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs 2 posturi vacante de registratori medicali debutanti. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs posturi vacante de asistenti medicali debutanti si asistenti medicali. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs posturi vacante de infirmiere debutante. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs 2 posturi vacante de muncitori necalificati in cadrul Serviciului Tehnic.Tematica, bibliografie, fisa postului.

Centralizator cu rezultatele finale la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de registratori medicali debutanti

Centralizator cu rezultatele finale la concursul din data de 16.03.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistenti medicali debutanti generalisti

Centralizator cu rezultatele probei practice la concursul din data de 16.03.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistenti medicali debutanti generalisti

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul din data de 16.03.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistenti medicali debutanti generalist

Centralizator nominal cu rezultatele finale la examenul organizat in data de 16.03.2022 pentru ocuparea postului temporar vacant de sofer II

Centralizator cu rezultatele probei practice la concursul din data de 15.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti

Centralizator cu rezultatele probei practice la concursul din data de 15.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul din data de 15.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de registratori medicali debutanti

Centralizator cu rezultatele probei scrise la examenul organizat in data de 11.03.2022 pentru ocuparea postului temporar vacant de sofer II si baremul de corectare.

Raspuns contestatie la concursul pentru posturile vacante de asistenti medicali debutanti generalisti si barem de corectare.

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in 10.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de registratori medicali debutanti si baremul de corectare.

Centralizator nominal cu punctajele finale la concursul organizat in 10.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti – UTS

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in 10.03.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistenti medicali debutanti – UTS

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in 10.03.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistenti medicali debutanti – UTS si baremul de corectare

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in 10.03.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistenti medicali debutanti si baremul de corectare

Centralizator cu rezultatele la proba scrisa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti din 09.03.2022 + Barem de corectare

Centralizator cu rezultatele la proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent medical din 09.03.2022 +Barem de corectare

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 11.03.2022 pentru ocuparea postului temporar vacant de sofer II

Centralizator nominal cu punctaje finale la concursul organizat in 07.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de economist IA

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in 07.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de economist IA

Centralizator nominal cu punctaje finale la concursul organizat in 04.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de auditor I

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in 04.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de auditor I

Concurs 3 posturi medici boli infectioase

Concurs 1 post medic ATI

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in 04.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de auditor I

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 10.03.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistenti medicali debutanti generalisti .

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti generalisti la UTS.

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in 02.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de Economist IA in cadrul Serviciului A.A. si baremul de corectare.

Rezultatul verificarii dupa contestatie a dosarelor de inscriere la concursul de asistenti medicali din data de 09.03.2022

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti

Examen pentru promovarea intr-o treapta superioara .

Centralizator nominal cu rezultatele finale la concursul organizat in data de 21.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti generalisti

Centralizator nominal cu rezultatele finale la concursul organizat in data de 21.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul din data de 21.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti generalisti

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul din data de 21.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist

Concurs 1 post temporar vacant de economist IA in cadrul Serviciului de Achizitii-Aprovizionare. Tematica, bibliografie, fisa postului
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in 27.01.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant de radiologie si imagistica medicala + Barem
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 27.01.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant de radiologie
CONCURS 1 POST VACANT DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DE RADIOLOGIE.TEMATICA,BIBLIOGRAFIE,FISA POSTULUI.
Concurs 2 posturi vacante de ingrijitoare la Sectia Pneumologie. Tematica, bibliografie, fisa postului
Concurs 1 post vacant de inginer IA in cadrul Serviciului de Prevenire si Protectie. Tematica, bibliografie, fisa postului
Concurs 1 post vacant de inginer IA in cadrul Serviciului Tehnic. Tematica, bibliografie, fisa postului
Centralizator cu rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant
Centralizator cu rezultatele probei interviu la asistent medical debutant radiologie
Centralizator cu rezultatele probei practice la asistent medicala debutant radiologie
Concurs 1 post vacant de Bucatar II in cadrul Blocului alimentar. Tematica, bibliografie, fisa postului
Rezultatul verificarii dosarelor inscrise la concursul din data de 18.01.2022 pentru postul vacant de auditor I.
Concurs pentru ocuparea 1 post vacant de ingrijitoare in serviciul de anatomie patologica, Tematica si biliografie, Fisa de post.
Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitoare anatomie patologica
Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitoare anatomie patologica
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor I + barem de corectare.
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitoare anatomie patologica.
Rezultatul verificarii dosarelor inscrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de ingrijitoare.
Concurs 1 post vacant de economist IA in cadrul serviciului Achizitii-Aprovizionare. Tematica,bibliografie,fisa postului.
Concurs 1 post temporar vacant de economist IA in cadrul serviciului Achizitii-Aprovizionare. Tematica,bibliografie,fisa postului.
Concurs 1 post vacant de inginer IA in cadrul serviciului de Prevenire si Protectie. Tematica,bibliografie,fisa postului.