Anunț susținere concurs medic rezident ultimul an pneumologie
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici specialisti radiologie.
Concurs 2 posturi vacante de medici specialisti – spealisitatea radiologie si imagistica medicala. Tematica, bibliografie.
Centralizator nominal cu rezultatele finale la examenul organizat in 04.08.2022 pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat – instalator II

Centralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in 04.08.2022 pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat – instalator II

Centralizator cu rezultatele probei scrise la examenul organizat in 04.08.2022 pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat – instalator II

Centralizator cu rezultatele probei scrise la examenul organizat in 01.08.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal plus baremul ce corectare.

Centralizator nominal cu rezultatele finale la concursul organizat in data de 28.07.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in data de 28.07.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant

Centralizator cu rezultatele probei practice la concursul organizat in data de 28.07.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul din data de 25.07.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant +Barem de corectare

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la concurs din data de 29.07.2022 pentru postul vacant de inginer IA

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la concurs din data de 04.08.2022 pentru postul vacant de muncitor calificat-instalator II

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la concurs din data de 01.08.2022 pentru postul vacant de muncitor necalificat

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la concurs din data de 01.08.2022 pentru postul vacant de asistent medical principal nutriție și dietetica

Centralizator cu rezultatele proba scrisa referent specialitate IA+ Barem de corectare.

Centralizator cu rezultatele proba scrisa referent de specialitate debutant + Barem de corectare.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concurs in data de 25.07.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 21.07.2022 pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate debutant in serviciul de management al calitatii

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 21.07.2022 pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate IA in serviciul de management al calitatii

Centralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in data 08.07.2022 pentru ocuparea postului vacant de medic rezident ultimul an specialitatea pneumologie

Centralizator nominal cu rezultatele finale la examenul organizat in 11.07.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante

Centralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in 11.07.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante

Centralizator cu rezultatele probei scrise la examenul organizat in 11.07.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante

Examen pentru sfarsitul perioadei de debutant la asistenti medicali de laborator. Tematica si bibliografie

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 11.07.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante

Examen pentru sfarsitul perioadei de debutant la asistenti medicali si infirmiere. Tematica si bibliografie

Concurs 1 post vacant de muncitor calificat – instalator II. Tematica, bibliografie, fisa postului.

Concurs 1 post vacant de asist. medical in specialitatea nutritie si dietetica si 1 post vacant asist. medical principal in specialitatea nutritie si dietetica. Tematica, bibliografie.

Concurs 1 post vacant de inginer IA. Tematica, bibliografie, fisa postului.

Concurs 2 posturi vacante de muncitori necalificati. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs 1 post vacant de asistent medical debutant. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs 1 post referent de specialitate IA – SSM. Tematica , bibliografie si fisa postului

Anunt sustinere concurs pentru ocuparea postului vacant de medci rezident ultimul an-Pneumologie

Concurs 1 post vacant de referent de specialitate IA si 1 post vacant de referent de specialitate debutant in cadrul SMC, Tematica, bibliografie si Fisa postului

Examen registratori medicali pentru sfarsitul perioadei de debutant

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic rezident ultimul an – pneumologie

Concurs 2 posturi vacante de infirmiere debutante la Sectia Pneumologie. Tematica, bibliografie, fisa postului.

Concurs 1 post vacant de medic rezident an V specialitatea pneumologie, Tematica si bibliografie

Centralizator cu rezultatele probei scrise la examenul organizat in data de 27.05.2022 pentru ocuparea postului vacant de Inginer IA – SSM plus Baremul de corectare.

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in data de 02.06.2022 pentru ocuparea postului vacant de Inginer IA – SSM

Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat in data de 02.06.2022 pentru ocuparea postului vacant de Inginer IA – SSM

Concurs 2 posturi vacante de muncitori necalificati in curte, Tematica si bibliografia si Fisa postului

Concurs post vacant de muncitor calificat-instalator II, Tematica si bibliografia si Fisa postului

Concurs 1 post vacant de inginer IA, Tematica si bibliografie si Fisa postului

Centralizator nominal cu rezultatele finale la concursul organizat in 23.05.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de registratori medicali debutanti.

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in 23.05.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de registratori medicali debutanti

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concusrul pentru ocuparea postului vacant de inginer IA in SSM

Centralizator cu rezultatele finale la examenul pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante

Centralizator cu rezultatele la proba interviu pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante

Centralizator nominal rezultatele finale la examenul pentru muncitori necalificati in Blocul alimentar

Centralizator cu rezultatele de la proba scrisa la examenul pentru muncitori necalificati in Blocul alimentar

Centralizator cu rezultatele de la proba interviu la examenul pentru muncitori necalificati in Blocul alimentar

Centralizator cu rezultatele probei scrise la examenul organizat in data de 18.05.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de registratori medicali debutanti si baremele de corectare

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la examenul din data de 24.05.2022 pentru ocuparea postului vacant de chimist specialist

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la examenul din data de 24.05.2022 pentru ocuparea postului vacant de medic primar boli infectioase

Centralizator proba scrisa la examenul pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante si ingrijitoare+ Barem de corectare

Examen medic primar, specialitatea boli infectioase- conform cu prevederile legii nr. 70-2022

Examen chimist specialist, specialitatea imunologie clinica- conform cu prevederile legii nr. 70-2022

Concurs referent de specialitate IA-SSM, Tematica si bibliografie, Fisa postului

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 18.05.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de registratori medicali debutanti

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 17.05.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de ingrijitoare

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 17.05.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 19.05.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori necalificati

Centralizator nominal cu rezultatele finale la concursul organizat in ziua de 09.05.2022 pentru ocuparea postului vacant de sofer autosanitara III

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in ziua de 09.05.2022 pentru ocuparea postului vacant de sofer autosanitara III.

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in ziua de 09.05.2022 pentru ocuparea postului vacant de sofer autosanitara III si baremul de corectare.

Centralizator cu rezultatele probei clinice la examenul organizat in ziua de 03.05.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de medici rezidenti ultimul an.

Centralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in ziua de 05.05.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de medici rezidenti ultimul an.

Centralizator cu rezultatele probei scrise la examenul organizat in ziua de 03.05.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de medici rezidenti ultimul an.

Centralizator nominal cu rezultatele finale la concursul organizat in ziua de 02.05.2022 pentru ocuparea postului vacant de inginer IA

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in ziua de 02.05.2022 pentru ocuparea postului vacant de inginer IA

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in ziua de 02.05.2022 pentru ocuparea postului vacant de inginer IA si barem de corectare.

Centralizator cu rezultatele probei interviu la copncursul organizat in ziua de 21.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de Bucatar IV

Centralizator nominal cu rezultatele finale la copncursul organizat in ziua de 21.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de Bucatar IV

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 09.05.2022 pentru ocuparea postului vacant de sofer autosanitara III.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 02.05.2022 pentru ocuparea postului vacant de Inginer IA

Concurs 1 post vacant de inginer IA in cadrul Serviciului de Prevenire si Protectie. Bibliografie, tematica, fisa postului.

Concurs 2 posturi vacante de muncitori necalificati in cadrul Serviciului Tehnic. Bibliografie, tematica, fisa postului.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitatea microbiologie clinica

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul din data de 18.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de bucatar IV+Barem de corectare

Concurs 2 posturi vacante de muncitori necalificati in Blocul alimentar. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs 1 post vacant de muncitori calificat – instalator II in cadrul Serviciului Tehnic. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs 2 posturi temporar vacante de registrator medical debutant. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs 2 posturi vacante de infirmiera debutanta. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs 2 posturi vacante de ingrijitoare. Tematica, bibliografie, fisa postului

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data 18.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de bucatar IV

Concurs 1 post vacant de sofer autosanitara III, Tematica, bibliografie si Fisa postului

Concurs 1 post vacant de Inginer IA in cadrul Serviciului de Prevenire si Protectie. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs 2 posturi vacante de muncitori necalificati in cadrul Serviciului Tehnic. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs 1 post vacant de Inginer IA in cadrul Serviciului Tehnic. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs 1 post vacant bucatar IV

Concurs 2 posturi vacante de muncitori necalificati in Blocul alimentar

Concurs 1 post vacant de economist I in cadrul Serviciului Achizitii-Aprovizionare.Tematica, bibliografie, fisa postului.

Concurs 1 post vacant de referent de specialitate IA in cadrul Serviciului de Management al Calitatii. Tematica, bibliografie, fisa postului.

Concurs 1 post vacant de economist IA in cadrul Serviciului financiar contabil.Tematica, bibliografie, fisa postului.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic rezident ultimul an – A.T.I.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data 05.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de Economist IA in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data 04.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de Referent Specialitate IA in cadrul SMC.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data 29.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de Economist I in cadrul Serviciului A.A.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist boli infectioase

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medici rezidenti ultimul an – boli infectioase

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 29.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de Economist I si baremul de corectare.

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in 28.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante si baremul de corectare

Centralizator nominal cu rezultatele finale la concursul organizat in data de 05.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de economist IA .

Centralizator cu rezultatele la proba interviu la examenul pentru postul de economist IA .

Centralizator-cu-rezultatele-probei-scrise-la-concursul-organizat-in-data-de-05.04.2022-pentru-ocuparea-postului vacant de economist IA

Centralizator nominal cu rezultatele finale la concursul organizat in data de 04.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de referent specialitate IA .

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in data de 04.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de referent specialitate IA .

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 04.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de referent specialitate IA si baremul de corectare.

Centralizator nominal cu rezultatele finale la concursul organizat in ziua de 01.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de Economist I.

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in ziua de 01.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de Economist I

Concurs 1 post vacant medic specialist, specialitatea microbiologie clinica. Bibliografie, tematica proba scrisa, tematica proba practica

Centralizator rezultate finale la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in data de 31.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 28.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 10.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de registratori medicali debutanti

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concurs pentru postul de auditor I

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 02.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de economist IA in cadrul Serviciului Achizitii-Aprovizionare

Concurs 1 post temporar vacant de sofer II, Tematica, Bibliografie si Fisa postului

Concurs 5 posturi temporar vacante de asistenti medicali debutanti generalisti, Tematica , Bibliografie, Fisa postului

Concurs 3 posturi de vacante de asistenti medicali debutanti generalisti in UTS, Tematica, Bibliografia si Fisa postului

Concurs 1 post vacant de economist IA in cadrul Serviciului de Achizitii-Aprovizionare. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs 2 posturi vacante de Auditor gradul I in cadrul Compartimentului de Audit public intern. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs 2 posturi vacante de registratori medicali debutanti. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs posturi vacante de asistenti medicali debutanti si asistenti medicali. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs posturi vacante de infirmiere debutante. Tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs 2 posturi vacante de muncitori necalificati in cadrul Serviciului Tehnic.Tematica, bibliografie, fisa postului.

Centralizator cu rezultatele finale la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de registratori medicali debutanti

Centralizator cu rezultatele finale la concursul din data de 16.03.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistenti medicali debutanti generalisti

Centralizator cu rezultatele probei practice la concursul din data de 16.03.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistenti medicali debutanti generalisti

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul din data de 16.03.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistenti medicali debutanti generalist

Centralizator nominal cu rezultatele finale la examenul organizat in data de 16.03.2022 pentru ocuparea postului temporar vacant de sofer II

Centralizator cu rezultatele probei practice la concursul din data de 15.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti

Centralizator cu rezultatele probei practice la concursul din data de 15.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul din data de 15.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de registratori medicali debutanti

Centralizator cu rezultatele probei scrise la examenul organizat in data de 11.03.2022 pentru ocuparea postului temporar vacant de sofer II si baremul de corectare.

Raspuns contestatie la concursul pentru posturile vacante de asistenti medicali debutanti generalisti si barem de corectare.

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in 10.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de registratori medicali debutanti si baremul de corectare.

Centralizator nominal cu punctajele finale la concursul organizat in 10.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti – UTS

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in 10.03.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistenti medicali debutanti – UTS

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in 10.03.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistenti medicali debutanti – UTS si baremul de corectare

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in 10.03.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistenti medicali debutanti si baremul de corectare

Centralizator cu rezultatele la proba scrisa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti din 09.03.2022 + Barem de corectare

Centralizator cu rezultatele la proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent medical din 09.03.2022 +Barem de corectare

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 11.03.2022 pentru ocuparea postului temporar vacant de sofer II

Centralizator nominal cu punctaje finale la concursul organizat in 07.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de economist IA

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in 07.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de economist IA

Centralizator nominal cu punctaje finale la concursul organizat in 04.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de auditor I

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in 04.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de auditor I

Concurs 3 posturi medici boli infectioase

Concurs 1 post medic ATI

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in 04.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de auditor I

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 10.03.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistenti medicali debutanti generalisti .

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti generalisti la UTS.

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in 02.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de Economist IA in cadrul Serviciului A.A. si baremul de corectare.

Rezultatul verificarii dupa contestatie a dosarelor de inscriere la concursul de asistenti medicali din data de 09.03.2022

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti

Examen pentru promovarea intr-o treapta superioara .

Centralizator nominal cu rezultatele finale la concursul organizat in data de 21.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti generalisti

Centralizator nominal cu rezultatele finale la concursul organizat in data de 21.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul din data de 21.03.2022 pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti generalisti

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul din data de 21.03.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist

Concurs 1 post temporar vacant de economist IA in cadrul Serviciului de Achizitii-Aprovizionare. Tematica, bibliografie, fisa postului
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in 27.01.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant de radiologie si imagistica medicala + Barem
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 27.01.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant de radiologie
CONCURS 1 POST VACANT DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DE RADIOLOGIE.TEMATICA,BIBLIOGRAFIE,FISA POSTULUI.
Concurs 2 posturi vacante de ingrijitoare la Sectia Pneumologie. Tematica, bibliografie, fisa postului
Concurs 1 post vacant de inginer IA in cadrul Serviciului de Prevenire si Protectie. Tematica, bibliografie, fisa postului
Concurs 1 post vacant de inginer IA in cadrul Serviciului Tehnic. Tematica, bibliografie, fisa postului
Centralizator cu rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant
Centralizator cu rezultatele probei interviu la asistent medical debutant radiologie
Centralizator cu rezultatele probei practice la asistent medicala debutant radiologie
Concurs 1 post vacant de Bucatar II in cadrul Blocului alimentar. Tematica, bibliografie, fisa postului
Rezultatul verificarii dosarelor inscrise la concursul din data de 18.01.2022 pentru postul vacant de auditor I.
Concurs pentru ocuparea 1 post vacant de ingrijitoare in serviciul de anatomie patologica, Tematica si biliografie, Fisa de post.
Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitoare anatomie patologica
Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitoare anatomie patologica
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor I + barem de corectare.
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitoare anatomie patologica.
Rezultatul verificarii dosarelor inscrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de ingrijitoare.
Concurs 1 post vacant de economist IA in cadrul serviciului Achizitii-Aprovizionare. Tematica,bibliografie,fisa postului.
Concurs 1 post temporar vacant de economist IA in cadrul serviciului Achizitii-Aprovizionare. Tematica,bibliografie,fisa postului.
Concurs 1 post vacant de inginer IA in cadrul serviciului de Prevenire si Protectie. Tematica,bibliografie,fisa postului.