Laborator Microbiologie Clinică

Face parte din reţeaua naţională de supraveghere a rezistenţei la antibiotice, este membru al European Antimicrobial Surveillance System şi participă anual la controlul extern de calitate organizat de EARSS şi UKNEQAS.

Laboratorul este acreditat din anul 2014 conform Standardului SR EN 15189:2013 „Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă”.

Prelevatele patologice provin de la pacienţii internaţi în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale “Dr. Victor Babeş” cu variata patologie infecţioasă (inclusiv imunodeprimaţi/infecţie HIV/SIDA, tuberculoză, hepatită B, hepatită C, hemomalignităţi, diverse forme de cancer, bolnavi cu transplant de organe, etc); bolnavi transferaţi de la alte spitale, cu infecţii nosocomiale; bolnavi dispensarizaţi.

Analizele de microbiologie sunt disponibile şi ca servicii cu plată.

În Laboratorul de Microbiologie Clinică se desfaşoară şi activităţi de diagnostic în cadrul unor Programe Naţionale (supraveghere şi monitorizare a tuberculozei, a infecţiei HIV/SIDA, a bolii diareice, supraveghere a rezistenţei la antibiotice, etc), activităţi de cercetare (proiecte naţionale şi internaţionale: Capacities – Research Infrastructures/ FP7-”European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agents” – 2010).

Personalul care deserveşte Laboratorul de Microbiologie Clinică este compus din: 3 medici primari (1 cadru universitar, doctor în ştiinte medicale), 2 medici specialişti, 2 biologi, 15 asistenţi medicali de laborator, 2 registratori medicali şi 3 laboranţi.

Personal:

➢  DR. NICA MARIA 

➢  DR. DASCĂLU AMALIA OANA 

➢  DR. OPRIŞAN CORINA 

➢  DR. CIUCIUC MIHALEA 

➢  DR. IORGA LILIANA-CĂTĂLINA

➢DR. ALBU OANA-CLAUDIA 

➢ALDEA CARMEN-DANIELA 

➢  CODREANU DANIEL-ROMEO 

– medic primar medicină de laborator, şef Laborator analize medicale

– medic primar medicină de laborator

– medic primar medicină de laborator

– medic specialist medicină de laborator

– medic specialist medicină de laborator

– medic specialist medicină de laborator

– asistent medical principal coordonator

– biolog

 

Dotări Laborator de Microbiologie Clinică, diagnostic clasic si automat:

 • hote de biosiguranţă cls. a II-a;
 • sistem automat de distribuire medii de cultură solide;
 • centrifuge max 5000 rot/sec;
 • autoclave;
 • etuve;
 • sisteme automate de detecţie bacteriană;
 • sisteme automate de identificare bacteriană şi determinare a rezistenţei la antibiotice;
 • frigidere, congelatoare (-20°C / -80°C);
 • incubatoare (37ºC – 42ºC);
 • sistem de producere apă distilată.

 

Dotări Laborator de Diagnostic molecular:

 • hote biosiguranţă cls.a II–a 40 (flux laminar, UV, gas, pentru prelucrare probe şi extracţie acizi nucleici, preparare reactivi, reacţii post-PCR);
 • vortex-mixer;
 • thermoblocuri (65°C, 37°C);
 • centrifugă pentru tuburi eppendorf (max 20000 Xg)/ cu şi fără răcire;
 • spectrofotometru;
 • mini centrifugi (max 2000 X g);
 • mini LabRoller Rotator;
 • răcitoare portabile (0°C şi – 15°C);
 • congelator (-80°C);
 • pipete monocanal autoclavabile;
 • LightScanner 32 Instrument;
 • Real time PCR Genexpert;
 • Real time PCR multiplex.

 

Laboratorul de Bacteriologie-Micologie

Servicii oferite:

Diagnostic bacteriologic şimicologic, standard, clasic:

 • detecţie în sistem clasic şi automat (BacT/ALERT 3D) a agenţilor etiologici ai diferitelor patologii infecţioase: bacterii patogene, condiţionat patogene, Mycobacterium tuberculosis şi Mycobacterium  nonTB şi levuri, într-o mare diversitate de prelevate clinice (pluribacteriene sau recoltate din situsuri anatomice normal sterile), în infecţii comunitare sau infecţii asociate asistenţei medicale (IAAM);
 • identificare microbiologică (macroscopic, microscopic, proprietăţi exoenzimatice, antigenice, etc) în sistem clasic şi automat (Maldi-tof Bruker, VITEK2C);
 • testarea rezistenţei la antibiotice şi chimioterapice a izolatelor bacteriene, prin metoda standard difuzimetrică (CLSI/EUCAST) şi metode cantitative (CMI: E-test, VITEK2C).

Diagnostic bacteriologic si micologic prin tehnici moleculare:

 • detecţie, cuantificare DNA bacterian/micologic prin Real Time PCR (LightScanner), direct în prelevate clinice sau culturi;
 • detecţie DNA Mycobacterium tuberculosis şi screening rezistenţă la Rifampicina (GeneXpert);
 • detecţie mecanisme de rezistenţă (carbapenemaze) ale tulpinilor bacteriene (GeneXpert),
 • detecţie toxina B, toxina binară, ribotip 027 Clostridium difficile în materii fecale (GeneXpert);
 • detecţie DNA/RNA bacteria, virusuri şi paraziţi, direct în prelevate clinice (materii fecale/exudat nazo-faringian) prin Real time PCR multiplex.