Compartiment Explorări funcţionale respiratorii


Funcţionează în pavilionul A din cadrul spitalului.                                                                  

Specificul compartimentului este: Fiziopatologie respiratorie.


Personal:

➢  DR. CÎRSTEA MIHAELA                       – medic primar pneumolog, competenţă bronhologie şi somnologie, coord.compartiment

➢  MARIAN EMANUELA-FLORENTINA   – asistent medical principal licenţiat, competeţă Explorări  funcţionale respiratorii                                  


 Proceduri medicale:

  • Spirometria şi Spirometria cu test bronhomotor (testul de bronhodilataţie la Ventolin)
  • Pulsoximetria
  • Administrarea substanţelor medicamentoase pe cale inhalatorie, prin nebulizare (aerosoli).

Spirometria, spirometria cu test bronhomotor şi pulsoximetria se efectuează atât pentru pacienţii internaţi, cât şi pentru pacienţii cu spitalizare de zi, la indicaţia medicilor din spital.

Spirometria cu test bronhomotor se poate efectua şi cu plată, pe bază de chitanţă, la cerere, pacienţilor cu bilet de trimitere (bilet parafat de un medic din Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr.Victor Babeş” sau din afara spitalului), cu indicaţie pentru spirometrie. 

Administrarea substanţelor medicamentoase pe cale inhalatorie se efectuează sub supraveghere medicală, doar pacienţilor internaţi în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr.Victor Babeş”.

Dotări:

  • Spirometru
  • Pulsoximetru
  • Aparat pentru aerosoli (nebulizator)