Conducerea


Manager – Dr. Simin-Aysel FLORESCU, conferenţiar UMF


Director Medical – Dr. Corneliu-Petru POPESCU, asistent universitar UMF


Director Financiar-Contabil – Ec. Luminiţa GÂLCĂ


Director de îngrijiri – As.med.princ. Cornelia NĂSTASE