Nucleul de cercetare ştiinţifică este în profilul: boli infecţioase acute şi cronice, boli parazitare, boli tropicale, patologia călătorului, pneumologie, ftiziologie, hepatite acute şi cronice, biologie moleculară(virală, bacteriană şi fungică), diagnostic molecular, virusologie, bacteriologie, parazitologie şi studii clinice de fază II şi III privind noi medicamente.

Personal:

➢  DR. CRISTEA CRISTIANA – medic primar