Laborator de cercetare Dermatovenerologie

Are rol de sprijin al activităţii medicale din secţia Dermato-Venerologie prin investigaţii aprofundate şi rol în sprijinirea cercetării ştiinţifice din spital.

Compartimente:

Biochimie

➢  DR. MUŞETESCU ALINA-MAGDALENA – cercetător ştiinţific gr. III