Compartiment de Supraveghere, Prevenire şi Limitare a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (CSPLIAAM)

Atribuții:

  • organizarea și participarea la activitatea de supraveghere, prevenire, limitare și raportare a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM);
  • supravegherea expunerii accidentale a personalului medical la produse biologice;
  • supravegherea și controlul bunei funcționări a procedurilor de sterilizare și menținere a sterilității pentru instrumente și materiale sanitare supuse sterilizării;
  • supravegherea și controlul activității de triere, depozitare temporară și eliminare a deșeurilor periculoase, rezultate din activitatea medicală;
  • organizarea și controlarea respectării circuitelor funcționale ale unității, circulației pecienților și vizitatorilor, a personalului și a elevilor/ studenților din învățământul postliceal/universitar;
  • supravegherea și controlul ativității Blocului alimentar privind depozitarea, prepararea și distribuția alimentelor, inclusiv aspectele activităţii la bucătăria dietetică, biberonerie, etc;
  • supravegherea și controlul activității și dotărilor spălătoriei;

Personal:

DR. ION-NEDELCU NICULAE

 

– medic primar epidemiolog