Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de registratori medicali debutanti

Proces verbal de solutionare a contestatiei la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de registratori medicali debutanti

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de registratori medicali debutanti

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de registratori medicali debutanti. barem corectare varianta 1 si 2

Centralizator cu rezultatele verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de registratori medicali debutanti

Centralizator rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de garderobier

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de garderobier

Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali de laborator

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali de laborator

Centralizator cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali de laborator

Centralizator cu rezultatele probei scrise pentru ocuparea postului vacant de garderobier+ barem de corectare.

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti de laborator + barem de corectare

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali de laborator + barem de corectare

Centralizator cu rezultatele finale la concursul pentru postul de referent specialitate debutant

Centralizator cu rezultate proba interviu pentru postul de referent specialitate debutant

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de garderobier – muncitor necalificat

Concurs 7 posturi vacante de registratori medicali debutanti, Tematica, Bibliografie si fisa postului

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate + barem de corectare

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali de laborator

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti de laborator

Centralizator rezultate proba scrisa la examenul de promovare pentru functii contractuale de debutanti + barem de conectare

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate debutant

Centralizator cu rezultatele finale la concursul de asistenti medicali de radiologie

Centralizator cu rezultatele la proba interviu la concursul de asistenti medicali de radiologie

Centralizator cu rezultatele probei practice la concursul de asistenti medicali de radiologie

Centralizator rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de infirmiera debutanta

Centralizator proba interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de infirmiera debutanta

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocupararea postului vacant de infirmiera debutanta+ barem de corectare

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocupararea posturilor vacante de asistenti medicali de radiologie + barem de corectare

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocupararea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti de radiologie + barem de corectare

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali de radiologie si imagistica medicala.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti de radiologie si imagistica medicala.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscrierela concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medici specialisti, specialitatea radiologie si imagistica medicala.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic primar,specialitatea medicina de laborator.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de infirmiera debutanta.

Concurs 1 post garderobier – muncitor necalificat. Tematica, bibliografie si fisa postului

Concurs inginer IA,Tematica, Bibliografie si fisa postului

Concurs asistenti medicali si asistenti medicali debutanti de laborator, Tematica, bibliografie si fisa postului

Concurs referent de specialitate debutant,Tematica ,bibliografie, fisa postului

Concurs medic primar de laborator,tematica si bibliografie

CONCURS MEDIC SPECIALIST DE RADIOLOGIE TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

Anunt examen promovare asistente si infirmiere debutante. Tematica si bibliografie

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici specialisti boli infectioase

Concurs 1 post de muncitor necalificat in blocul alimentar. Tematica. bibliografie, fisa postului.

Concurs 1 post vacant de infirmiera debutanta la compartimentul de biberonerie dietetic. Tematica, bibliografie, fisa postului.

Concurs asistenti medicali si asistenti medicali debutanti de radiologie. Tematica, bibliografie, fisa postului.

Centralizator nominal cu punctajele finale la concursul organizat pentru postul vacant de telefonista II

Concurs medici specialisti boli infectioase. Tematica, bibliografie, fisa postului.

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru postul vacant de muncitor necalificat- curte
Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat pentru postul vacant de muncitor necalificat- curte
Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru postul vacant de telefonista II
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de muncitor necalificat + barem de corectare
Concurs 1 post vacant de muncitor necalificat. Tematica, bibliografi si fisa postului.
Concurs 1 post vacant de telefonist. Tematica, bibliografi si fisa postului.
Centralizator proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de telefonista
Centralizator cu rezultatele finale la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere si infirmiere debutante
Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul pentru infirmiere debutante
Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul pentru infirmiere
Concurs 1 post vacant de muncitor calificat- instalator IV. Tematica, bibliografie si fisa postului.
Concurs infirmiere si infirmiere debutante, Tematica, bibliografie si fisa de post
Concurs asistent medical principal farmacie.Tematica, bibliografie, fisa de post.
Centralizator cu rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal de farmacie.
Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal de farmacie
Centralizator cu rezultatele probei practice la concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal de farmacie
Centralizator proba scrisa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere +Baremul de corectare
Centralizator proba scrisa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante +Baremul de corectare
Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de liftier
Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de liftier
Centralizator rezultate proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de liftier
Centralizator cu rezultate finale la examenul de instalator
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal de farmacie + barem de corectare
Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical principal farmacie.
Concurs 2 posturi vacante de liftieri. Tematica, bibliografi si fisa postului.
Barem de corectare la concursul pentru ocuparea postului de telefonista
Proces verbal al comisiei de solutionare a contestatiilor depuse la proba interviu pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti
Centralizator nominal cu rezultatele finale la concursul pentru posturile vacante de asistenti medicali generalisti
Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul pentru posturile vacante de asistenti medicali generalisti
Proces verbal al Comisiei de solutionare a contestatiilor depuse la proba practica pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali
Centralizator cu rezultatele probei practice la concursul pentru posturi de asistenti medicali + Data desfasurarii interviului
Proces verbal al Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de telefonista
Barem de corectare pentru concursurile de asistenti medicali
Anunt important infirmiere si infirmiere debutante
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali generalisti
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali principali generalisti..
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti generalisti..
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere pentru ocupare postului vacant de muncitor necalificat.
Anunt angajare inginer IA.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul de instalator IV.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul de liftieri.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 23.04.2021 pentru asistenti medicali debutanti generalisti si orarul de desfasurare a probei scrise.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 23.04.2021 pentru asistenti medicali generalisti si orarul de desfasurare a probei scrise.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 23.04.2021 pentru asistenti medicali principali generalisti si orarul de desfasurare a probei scrise.
Concurs asistenti med.principali, asistenti medicali si asistenti med.debutanti, Tematica, bibliografie si fisa postului
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere pt ocuparea postului de asistent medical laborator
Angajare perioada determinata asistent med.debutant laborator, Tematica, bibliografie si fisa postului
Rezultatul verificarii dosarelor pentru postul de economist IA
Concurs angajare – 1 economist debutant in cadrul compartimentului Administrativ
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere pentru ocuparea postului de inginer IA.
Angajare economisti IA, Serviciul Achizitii-Aprovizionare.
Solicitare angajare Inginer IA. Tematica, bibliografie, fisa postului.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere pentru ocuparea postului de medic specialist
Angajare medic specialist boli infectioase , Tematica
Angajare asistent medical laborator
Angajare 1 post medic specialist boli infectioase
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere pentru ocuparea posturilor de medici specialisti radiologie si imagistica medicala
Angajare 1 post medic specialist, specialitatea boli infectioase. Tematica
Angajare medic specialist radiologie
Rezultatul verificarii dosarelor pentru ocuparea postului de biolog principal
Angajare biolog principal, Tematica si bibliografie