Concurs 1 post temporar vacant de infirmiera debutanta per. 12 luni in cadrul sectiei Pneumo II. Tematica, Bibliografie, Fisa postului.
Concurs 1 post vacant de infirmiera debutanta in cadrul sectie a II a boli infectioase copii. Tematica, Bibliografie, Fisa Postului.
Concurs 1 post vacant de asistent medical generalist, perioada nedeterminata, in cadul Unitatii de Transfuzie Sanguina. Tematica, Bibliografie, Fisa Postului.
Concurs per. nedeterminata, 1 post vacant de asistent medical de laborator, in cadrul Laboratorului de analize medicale- comp.hematologie. Tematica, Bibliografie, Fisa Postului.
Concurs per. nedeterminata, 1 post vacant asistent medical generalist cu studii superioare, in cadrul Serviciului de Manag. al Calitatii. Tematica, Bibliografie, Fisa Postului.
Concurs 1 post vacant de telefonist II, in cadrul Serv. Tehnic – Centrala telefonica. Tematica, Bibliografie, Fisa Postului.
Rezultatul verificarii dosarelor pentru ocuparea postului de economist IA
Concurs consilier juridic IA in compartimentul juridic, tematica, bibliografie si fisa postului
Concurs laborant det. fiz. chimice. Tematica, bibliografie si fisa postului
Concurs 1 post vacant de asistent medical generalist in cadrul compartimentului de biberonerie dietetica. Tematica, bibliografie, fisa postului
Concurs 1 post vacant de economist II in cadrul Serviciului de Managment al Calitatii. Tematica, bibliografie, fisa postului.
Concurs 3 posturi vacante de asistenti medicali generalisti- 2 in cadrul sectiei aVI-a si 1-sectie pneumo. Tematica, Bibliografie, Fisa Postului
Concurs 1 post vacant de infirmiera debutanta- sectia a-V-a. Tematica, bibliografie, fisa postului.
Concurs 1 post vacant de economist IA in cadrul biroului ATA. Tematica, bibliografie, fisa postului
Prezentare ARROW 2015
Concurs post temporar vacant de asistent medical generalist in cadrul sectiei a VI a. Tematica, bibliografie, fisa postului
Concurs un post vacant de infirmiera- compartiment biberonerie dietetica. Tematica, bibliografie, fisa postului
Concurs 1 post vacant de economist II – Aprovizionare. Tematica, Bibliografie, Fisa postlui
Concurs 2 posturi vacante de asistenti medicali generalisti. Tematica, Bibliografie, Fisa Postului
Concurs asistent medical debutant. Tematica, bibliografie si fisa postului
Concurs economist II. Tematica, bibliografie si fisa postului
Concurs inginer IA in cadrul Serviciului de Management al calitatii- tematica, bibliografie, fisa postului
Concurs muncitor necalificat in cadrul blocului alimentar – tematica, bibliografie, fisa postului
Centralizator rezultate concurs asistenti medicali
Rezultate concurs asistenti medicali – proba scrisa
Concurs electrician IV- tematica, bibliografie si fisa postului
Concurs asistent medical generalist sectia I pneumologie.Tematica, bibliografie si fisa postului
Concurs pentru postul de economist IA in cadrul compartimentului de audit intern, tematica, bibliografie si fisa postului
Concurs Asistent medical debutant generalist, Tematica, Bibliografie, Fisa postului
Concurs Inginer II, Tematica, Bibliografie, Fisa postului
Concurs Inginer IA, Tematica, Bibliografie, Fisa postului
Concurs infirmiera sectia a VI-a clinica boli infectioase adulti. Tematica, bibliografie si fisa postului
Servicii medicale – actualizare din 12/07/2011
Necesar ARV si non-ARV 2013
Concurs economist IA in cadrul compartimentului aprovizionare, transport, achzitii – tematica, bibliografie si fisa de post
Concurs asistent medical generalist – sectia I B.I. adulti HIV/SIDA – tematica si bibliografie, fisa postului
Concurs Inginer I in cadrul serviciului de management al calitatii – tematica si biliografie, fisa postului
Concurs sofer autosanitara II – Tematica si bibliografie, fisa postului
Concurs asistent medical generalist – camera de garda – Tematica si bibliografie, fisa postului
Concurs asistent medical generalist – sectia a IV-a B.I. adulti- Tematica si bibliografie, fisa postului
Concurs asistent medical generalist – sectia a II-a B.I. copii – Tematica si bibliografie, fisa postului
Concurs arhivar I – Tematica si bibliografie
Concurs infirmiere in cadrul sectiilor a II-a si a III-a boli infectioase copii – Tematica si bibliografie, fisa postului
Concurs asistent medical generalist in cadrul Laboratorului de Cercetare Stiintifica Dermatovenerologie – tematica si bibliografie, fisa postului
Concurs economist IA – Tematica si bibliografie, fisa postului
Concurs asistent medical generalist – sectia I boli infectioase HIV/SIDA-adulti – Tematica si bibliografie, fisa postului
Centralizator nominal cu punctajele finale la concursul organizat in zilele 04.05.2015 la Dispensarizare Hepatite
Centralizator nominal cu punctajele finale la concursul organizat in zilele 04.05.2015 la Laborator Anatomie Patologica
Rezultate concurs ingrijitoare
Concurs asistent medical generalist in cadrul sectiei a IV-a boli infectioase adulti – Tematica si bibliografie, Fisa postului
Concurs ingrijitoare in cadrul laboratorului de anatomie patologica – Tematica si bibliografie, Fisa postului
Concurs ingrijitoare in cadrul cabinetului de boli infectioase- Dispensarizare Hepatite – Tematica si bibliografie, Fisa postului
Concurs post inginer II in cadrul serviciului de Management al Calitatii
Concurs Asistenti medicali generalisti in cadrul sectiei a V-a clinice boli infectioase HIV/SIDA – Tematica si bibliografie, Fisa postului
Rezultul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic, specialitatea Anatomie Patologica din data de 08.04.2015
Rezultate concurs telefonist
Rezultate concurs muncitor necalificat
Rezultat proba scrisa concurs psiholog
Rezultat proba scrisa concurs asistent social
Rezultatele verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent social
Concurs Asistent Medical Social – Tematica si bibliografie, Fisa postului
Concurs Psiholog – Tematica si bibliografie, Fisa postului
Concurs Muncitor Necalificat I – Tematica si bibliografie, Fisa postului
Concurs Telefonist III – Tematica si bibliografie, Fisa postului
Concurs contabil, tematica, bibliografie, fisa de post
CONCURS MEDICI
Verificare dosare inscriere la concursurile din 10.02.2015 si 17.02.2015

Concurs asistent medical generalist – tematica, bibliografie, fisa postului

Concurs ingrijitoare – tematica si bibliografie, fisa postului