Centralizator cu rezultatele finale la concursul din data de 29.10.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante.
Centralizator cu rezultatele finale la concursul din data de 29.10.2019 pentru ocuparea postului vacant de ingrijitoare.
Centralizator cu rezultatele finale la concursul din data de 29.10.2019 pentru ocuparea postului vacant de infirmiera.
Centralizator rezultate finale la examenul din 25.10.2019 pentru ocuparea postului de biolog principal.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 29.10.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de infirmiere debutante.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 29.10.2019 pentru ocuparea postului vacant de ingrijitoare.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 29.10.2019 pentru ocuparea postului vacant de infirmiera.
Centralizator cu rezultatele finale la concursul din data de 24.10.2019 pentru posturile vacante de asistenti medicali.
Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in data de 24.10.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali.
Centralizator cu rezultatele probei practice la concursul din data de 24.10.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali.

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 21.10.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali + baremul de corectare.
Concurs 1 post vacant de infirmiera. Tematica, Bibliografie si Fisa Postului.
Concurs 2 posturi vacante de infirmiere debutante. Tematica, Bibliografie si Fisa Postului.
Concurs 1 post vacant de ingrijitoare. Tematica, Bibliografie si Fisa Postului.
Concurs 1 post temporar vacant de asistent medical generalist, Tematica, Bibliografie si Fisa postului.
Concurs 5 posturi vacante de asistenti medicali generalisti, Tematica, Bibliografie si Fisa postului.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de referent IA.
Concurs 1 post temporar vacant de biolog principal. Tematica, bibliografie, fisa postului.
Concurs 1 post temporar vacant de referent IA, tematica si bibliografie
Examen pentru promovarea registratorilor medicali pentru sfarsitul perioadei de debutant in cadrul spitalului.
Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat in data de 14.08.2019 pentru postul vacant de Inginer IA.
Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in data de 14.08.2019 pentru postul vacant de Inginer IA.
Centralizator cu rezultatele la proba scrisa la concursul din data de 12.08.2019 pentru ocuparea postului vacant de inginer IA plus baremul de corectare.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 12.08.2019 pentru ocuparea postului vacant de inginer IA.
Concurs inginer IA in cadrul Serviciului de Prevenire si Protectie, Tematica, Bibliografie si Fisa postului.
Concurs 1 post vacant de psiholog clinician specialist. Tematica, bibliografie, fisa postului.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la examenul pentru ocuparea postului vacant de psiholog clinician specialist.
Examen pentru promovarea asistentilor medicali si infirmierelor pentru sfarsitul perioadei de debutant in cadrul spitalului.
Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat in ziua de 27.05.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali.
Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat in ziua de 27.05.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti.
Centralizator cu rezultate finale proba practica la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali.
Centralizator cu rezultate finale proba practica la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti.
Centralizator cu rezultatele finale la concursul din data de 24.05.2019 pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante de registratori medicali debutanti.
Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul din data de 24.05.2019 pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante de registratori medicali debutanti.
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul din data de 22.05.2019 pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante de registratori medicali debutanti si baremul de corectare.
Centralizator cu rezultatele la proba scrisa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali generalisti si baremul de corectare.
Centralizator cu rezultatele la proba scrisa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti generalisti si baremul de corectare.
Centralizator cu rezultatele verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 22.05.2019 pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante de registratori medicali debutanti .
Centralizator cu rezultatele verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 21.05.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali generalisti.
Centralizator cu rezultatele verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 21.05.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali debutanti generalisti.
Concurs pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante de registratori medicali debutanti, tematica, bibliografie si fisa postului.
Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali si asistenti medicali debutanti, tematica, bibliografie si fisa postului.
Centralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in data de 08.05.2019 pentru ocuparea postului temporar vacant de medic specialist medicina de laborator.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de medic specialist medicina de laborator.
Concurs medic specialist – medicina de laborator. Tematica, bibliografie, fisa postului.
Centralizator cu rezultatele probei scrise la examenul pentru promovarea infirmierelor pentru sfarsitul perioadei de debutant din data de 07.03.2019.
Rezultate proba scrisa la examnul pentru promovarea asistentilor medicali debutanti, examen organizat in data de 06.03.2019.
Centralizator cu rezultate finale la examenul organizat in data de 26.02.2019 pentru postul de auditor II.
Centralizator cu rezultatele probei scrise la examenul organizat in data de 26.02.2019 pentru ocuparea postului vacant de auditor II.
Centralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in data de 26.02.2019 pentru ocuparea postului vacant de auditor II.
Centralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in data de 26.02.2019 pentru ocuparea postului vacant de medic primar medicina de laborator.
Centralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in data de 21.02.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de medici sefi de sectie.
Centralizator cu rezultatele la proba clinica la examenul organizat in data de 21.02.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de medici sefi de sectie.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 26.02.2019 pentru ocuparea postului vacant de Auditor II.
Centralizator cu rezultatele la proba scrisa la examenul organizat in data de 18.02.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de medici sefi de sectie.
Examen asistenti medicali pentru sfarsitul perioadei de debutant in cadrul spitalului.
Examen infirmiere pentru sfarsitul perioadei de debutant in cadrul spitalului.
Centralizator cu rezultatele la interviu – sustinerea proiectului de management – la examenul organizat in data de 13.02.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de medici sefi de sectie.
Concurs 1 post cu norma intreaga de medic primar, specialitatea medicina de laborator. Tematica, bibliografie.
Concurs 1 post vacant de auditor gradul II – Compartimentul de audit intern. Tematica, bibliografie, fisa postului.
Centralizator cu rezultatele finale la concursul din data de 18.02.2019 pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu Aprovizionare, Transport, Achizitii.
Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul din data de 18.02.2019 pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu Aprovizionare, Transport, Achizitii.
Rezultatele probei scrise la concursul din data de 14.02.2019 pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu Aprovizionare, Transport, Achizitii.
Barem de corectare la testul grila, la concursul de ocupare a postului vacant de Sef Serviciu Aprovizionare Transport Achizitii.
Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat in data de 11.02.2019 pentru ocuparea postului vacant de asist. med. – comp.sterilizare.
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul din data de 07.02.2019 pentru ocuparea postului vacant de sef Serviciu Tehnic.

Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 14.02.2019 pentru ocuparea postului vacant de sef Serviciu Aprovizionare, Transport, Achizitii.
Rezultatul reverificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 11.02.2019 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist – comp.sterilizare.
Erata la anuntul publicat in data de 21.12.2018
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 11.02.2019 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist – comp.sterilizare.
Erata la anuntul publicat in data de 20.12.2018.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 07.02.2019 pentru ocuparea postului vacant de sef Serviciu Tehnic.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 06.02.2019 pentru ocuparea postului vacant de sef serviciu financiar-contabilitate.
Erată anunţ post vacant Şef serviciu achiziţii, aprovizionare, transport.
Concurs 1 post temporar vacant de medic specialist – specialitatea boli infectioase. Tematica, bibliografie.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de sef sectie III clinica boli infectioase copii.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de sef sectie II clinica boli infectioase copii.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de sef sectie I clinica boli infectioase adulti HIV-SIDA.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic primar specialitatea medicina de laborator.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de biolog debutant.
Concurs 1 post vacant de Sef Serviciu – Serviciu Tehnic. Tematica, bibliografie, fisa postului.
Concurs medici sefi sectie.
Concurs 1 post cu norma intreaga de biolog debutant – Laborator de analize medicale. Tematica, bibliografie.
Concurs 1 post vacant de asistent medical generalist – Compartimentul de sterilizare. Tematica, bibliografie, fisa postului.
Concurs 1 post vacant de economist IA – Serviciul aprovizionare, transport, achizitii – compartiment achizitii. Tematica, bibliografie, fisa postului.
Concurs 1 post vacant de Sef Serviciu – Serviciu financiar-contabilitate. Tematica, bibliografie, fisa postului.
Concurs 1 post vacant de Sef Serviciu – Serviciul aprovizionare, transport, achizitii – compartiment achizitii. Tematica, bibliografie, fisa postului.
Concurs 3 posturi vacante de brancardieri. Tematica, bibliografie, fisa postului.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 16.01.2019 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de registratori medicali debutanti.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 16.01.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de registratori medicali principali.
Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat in data de 16.01.2019 pentru ocuparea postului temporar vacant de registrator medical debutant.
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 16.01.2019 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de registratori medicali debutanti.
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 16.01.2019 pentru ocuparea postului vacant de registrator medical principal.
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in ziua de 28.01.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de brancardieri.
Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 28.01.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de brancardieri.
Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in ziua de 30.01.2019 pentru posturile vacante de brancardieri.
Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat in ziua de 30.01.2019 pentru posturile vacante de brancardieri.