Conducerea


Manager – Dr. Emilian-Ioan IMBRI


Director Medical – Dr. Simin-Aysel FLORESCU, conferenţiar UMF


Director Financiar-Contabil – Ec. Luminiţa GÂLCĂ


Director de îngrijiri – As.med.princ. Cornelia NĂSTASE