Valoare totală (lei) Finanţare (internă/ externă) Cota de finanţare în cadrul proiectului (%) Personal implicat în proiect (nr. de persoane)   Data de începere şi încheiere a proiectului Numele celorlalţi parteneri
100.000 Interna (UEFISCDI) 100 9 Sep2014- Sep 2017 CO: Institutul National de CercetareDezvoltare pentru

Microbiologie si Imunologie.Cantacuzino


S.C CYBER SRL Bucuresti


Universitatea Politehnica Bucuresti)  Obiectiv :

Proiectul si-a propus conceperea si validarea unui aparat de detectie rapida a profilului de cytokine din lichidul cefalo-rahidian al pacientului cu meningita, aparat care sa poata da un diagnostic preliminar rapid, de mare acuratete, la patul bolnavului, privind originea bacteriana sau virala a infectiei. Acest diagnostic preliminar rapid ar putea avea o mare importanta asupra managementului de prima intentie si in concordanta cu semnele clinice, inaintea obtinerii unui diagnostic complet,(dar peste cateva ore) de laborator.


Activitatile furnizate de spital :

Spitalul «Dr V Babes» Bucuresti a diagnosticat si recrutat 100 de pacienti pentru o baza de date clinice si paraclinice (probe LCR), pe baza carora coordonatorul si ceilalti 2 parteneri (sa conceapa, standardizeze si valideze metodele si aparatul de diagnostic rapid. Deasemenea Sp “Dr V Babes” Bucuresti a oferit in cadrul acestui consortiu suport stiinfic in cee ace priveste managementul pacientului cu meningita.