172020Sep

Răspunsul anticorpilor IgA şi ig G faţă de SARS-CoV-2 este dependent de sexul pacientului, iar anticorpii IgG scad rapid precoce

Răspunsul anticorpilor IgA şi ig G faţă de SARS-CoV-2 este dependent de sexul pacientului, iar anticorpii IgG scad rapid precoce

(SARS-CoV-2 IgG and IgA antibody response is gender dependent; and IgG antibodies rapidly decline early on)


Wolfgang Korte,a,c,⁎ Marija Buljan,b,c Matthias Rösslein,b,c Peter Wick,b,c Valentina Golubov,a Jana Jentsch,a Michael Reut,a Karen Peier,c,d Brigitte Nohynek,c Aldo Fischer,c Raphael Stolz,c Michele Cettuzzi,c and Oliver Noltea,c

J Infect. 2020 Aug 25

doi: 10.1016/j.jinf.2020.08.032

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7445467/

Autorii elveţieni prezintă rezultatele unui studiu longitudinal pe o cohortă de pacienţi cu istoric pozitiv de SARS- CoV-2 prin testul PCR.  Studiul a urmărit dinamica titrului anticorpilor IgG şi IgA anti- SP şi anti- NC pe o perioadă de 10 săptămâni de la confirmarea SARS -COV-2.

Au fost studiate titrurile anticorpilor IgG şi IgA, deoarece anticorpii IgM sunt nesemnificativi şi nu apar mai devreme de cei IgG.  Determinarile cantitative de anticorpi: IgG anti-SP,  IgA anti-SP, IgG anti-NC (folosind testul ELISA) s-au efectuat săptămânal în prima lună, apoi după alte 4 săptămâni în a 2-a lună. Datele au fost evaluate, vizualizate cu ajutorul unor metodologii statistice.

Sunt prezentate rezultatele evoluţiei anticorpilor la 159 participanţi (52,2% femei, 47,8% bărbaţi), extinzând intervalul de timp de la 2 la 10 săptămâni de la testul pozitiv PCR SARS COV-2.  S-a observat că în a 5-a săptămână de la testul PCR 4,6% din participanţi nu au dezvoltat anticorpi detectabili IgG anti- SP, alti 4,6% nu au dezvoltat IgA anti-SP, iar 6,5% nu au dezvoltat IgG anti -NC. Acest fapt sugerează o întârziere sau absenţa răspunsului primar umoral într-o proporţie considerabilă de pacienţi. Acest aspect ar putea fi explicat prin capacitatea virusului de a modifica sau supresa răspunsul imun nespecific.

Dimamica anticorpilor este următoarea: iniţial are loc o creştere semnificativă cu atingerea vârfului la 4-5 săptămâni de la PCR pozitiv, urmat de un declin precoce. Declinul este semnificativ statistic pentru IgG anti- SP şi anti- NC în săptămânile 8-10. Acest aspect este în discordanţă cu epidemia SARS- CoV(-1) unde s-a observat un răspuns continuu de IgG pentru o perioadă de peste  34 săptămâni. Un alt aspect remarcabil este că la bărbaţi s-au găsit concentraţii semnificativ mai mari pentru toate categoriile de Ac.

În ceea ce priveşte anticorpii IgA anti-SP s-a remarcat că valorile concentraţiile acestora prezintă diferenţe izbitoare în distribuţia lor printre pacienţi. Un subgrup în rândul bărbaţilor au avut valori foarte mari. Această observaţie ar putea explica riscul mortalităţii mai mari la bărbaţii cu COVID-19 comparativ cu cel la femei (cu un răspuns inflamator mai mare de 4 ori). Evoluţia globală a IgA anti-SP(fără alte scăderi în ciuda scăderii IgG), diferenţele între sexe, cu un vârf precoce pronunţat la bărbaţi şi o subpopulaţie de bărbaţi cu titrurile IgA semnificativ mai mari decât restul, pot corespunde unei infecţii în desfăşurare ce necesită o atenţie şi clarificări ulterioare (lucrările anterioare au demonstrat rolul protector al IgA împotriva gripei A9). Rămâne de elucidat dacă aceasta constituie evoluţia favorabilă a infecției dependente de anticorpi așa cum este sugerat pentru SARS-CoV(-1).

În rezumat, conform dinamicii anticorpilor observaţi în acest studiu, interpretarea  rezultatelor anticorpilor trebuie efectuată ţinând cont de timpul scurs de la momentul PCR pozitiv. Fără aceste date interpretarea ar putea fi eronată (prezența timpurie a anticorpilor specifici IgG/IgA nu se asociază obligatoriu cu prezența lor ulterioară).

După infecţia SARS-CoV-2 sistemul imun produce titruri diferite de anticorpi IgG şi IgA la femei  faţă de bărbaţi, ceea ce ar putea explica riscul mai mare de reacţii adverse în evoluţia COVID-19 la bărbaţi, ca urmare a unui răspuns inflamator mai puternic. Dacă aceste observaţii vor fi confirmate pe alte cohorte, atunci ele trebuie luate în considerare pentru evaluarea eficacităţii şi siguranţei noilor candidaţi de vaccinuri anti SARS-CoV-2.