Asistenta medicala spitaliceasca se acorda in regim de :

  • spitalizare continua;
  • spitalizare de zi.

Asistenta medicala spitaliceasca se asigura cu respectarea urmatoarelor criterii de internare:

  • diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
  • tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil, necesita izolare sau internare obligatorie pentru bolnavii psihici prevazuti la art. 105, 113 si 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale;
  • alte situatii bine justificate de catre medicul care face internarea si avizate de medicul sef de sectie.

Serviciile medicale spitalicesti sunt preventive, curative, de recuperare si paliative si cuprind:

  • consultatii;
  • investigatii;
  • stabilirea diagnosticului;
  • tratamente medicale;
  • ingrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare si masa.

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitati sanitare ambulatorii aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate precum si a medicilor din unitatile de asistenta medico-sociala. Casele de asigurari de sanatate incheie conventii cu unitatile medicosociale, in vederea recunoasterii biletelor de trimitere eliberate de catre medicii ce isi desfasoara activitatea in aceste unitati. Exceptie fac urgentele medicale si bolile cu potential endemo-epidemic, care necesita izolare si tratament.

In situatia in care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acorda serviciile medicale de urgenta necesare, avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa externeze pacientul daca starea de sanatate a acestuia nu mai reprezinta urgenta; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de catre acesta.