contract124eu

Proiectul se deruleaza pentru cofinantarea participării Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale “Dr Victor Babes” Bucuresti , partener intr-un proiect European de cercetare in Programul Cadru 7.

(Identificator: PN-II-CT-PC7-1, cofinantarea proiectelor europene) http://uefiscdi.gov.ro/articole/3271/Program-CAPACITATI–Proiecte-de-co-finantare-a-participarii-Romaniei-la-PC-7–Pachet-de-informatii.html

Proiectul European PC 7 cofinantat prin intermediul acestui proiect national se desfasoara in perioada 2010- 2013 (cu extensie ulterioara pana in mai 2014):

European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agents- ERINHA (grant agreement nr. 262042, Call 6: FP7-INFRASTRUCTURES-2010-1), Coordonator: INSERM, Franta.


Durata proiectului: mai 2011- oct 2013

Categorii de activitati: In cadrul proiectului se desfasoara activităţile pentru susţinerea participării în proiectul PC7, cele prevăzute în contractul cu Comisia Europeană.

Buget: 46.447 lei

Etape:  3 etape corespunzatoare anilor bugetari 2011, 2012, 2013

Scopul proiectului:

European Research Infrastructure for Highly Patogenic Agents (ERINHA) este un proiect european care are ca obiectiv general pregatirea tarilor europene de a face fata unor boli infectioase emergente si reemergente, cauzate de microorganisme inalt patogene, pentru care nu exista inca un tratament preventiv sau curativ. Este necesara o coordonare a activitatilor laboratoarelor BSL4 existente in Europa pentru evitarea duplicatiilor in efectuarea experimentelor, identificarea autorilor cheie din acest domeniu si dezvoltarea unei infrastructuri pan-europene, in vederea dezvoltarii de noi vaccinuri sau terapii.

Proiectul ERINHA este un proiect in cadrul programului „FP7-Infrastructures 2010-1” si reprezinta faza preparatorie de dezvoltarea a infrastructurii pan-Europene ERINHA. Faza preparatorie isi propune efectuarea unei analize a riscului cauzat de microorganismele inalt patogene in tarile participante  (Franta, UK,  Germania, Italia, Suedia, Belgia, Austria, Danemarca, Grecia, Ungaria, Spania, Slovacia si Romania), a necesitatii extinderii unor constructii BSL4 existente sau construirea unor site-uri noi si identificarea potentialilor beneficiari si stabilirea cailor de acces. La finalul proiectului este necesara demonstrarea operabilitatii infrastructurii pan-europene prin definirea, derularea si evaluarea unor studii pilot privind activitatile de cercetare, diagnostic, diseminare si training in domeniul microorganismelor inalt patogene (MIP).

Rezultate intermediare ale cercetarii in cadrul proiectului:

Concluzii de etapa II:

  1. In Romania Centrul      National de Supraveghere si Control a bolilor infetioase (CNSCBI)      coordoneaza raportarea privind bolile infectioase la nivel national si      international, elaboreaza si implementeaza standarde in acest domeniu si este      responsabil de  managementul evenimentelor      legat de bolile infectioase la nivel national/ international si      managementul situatiilor de urgenta. Agentii inalt patogeni apartinand      clasei de risc 3, conform directivei 2000/54/EU, care se intalnesc pe      teriotriul Romaniei, au fost raportati anual (Plasmodium malariae,      Flaviviridae –Russian spring summer encephalities virus, Rickettsia      conorri).
  2. Studiul de diagnostic molecular al      antibiorezistentei in infectiile tuberculoase confirmate se afla in      derulare in SVB, se analizeaza polimorfismul genei gyrA (pentru      rezistenta la quinolone), pnkA (pentru rezistenta pa pyrazinamida),      katG (pentru rezistenta la isoniazid), rpsL, rrs (pentru rezistenta      la streptomicina), embB (pentru rezistenta la ethambutol), inhA (pentru      rezistenta la isoniazid) si rpoB (pentru rezistenta la rifampicina).      Peste 95% din tulpinile multi rezistente la tratament sunt diagnosticate      folosind ca marker surogat regiunea RRDR (Rifampicin Resistance      Determining Region) din gena rpoB.
  3. Studiul pilot de cercetare –Infectia HIV ca      model de imbatranire accelerata s-a efectuat in SVB pe un numar de 38      subiecţi infectaţi HIV, trataţi cu terapie antiretrovirală şi 26 subiecţi      control, HIV seronegativi, sănătoşi, potriviţi ca vârstă, care au fost      testati pentru număr total de limfocite, celule T (total, CD4, CD8), B, NK      în valoare absolută şi procent, CD4/CD8 şi subseturile CD8/CD28. Limfocitele      care exprimă CD28+ au fost găsite mai puţin frecvent la pacienţii HIV      indiferent de vârstă şi la subiecţii vârstnici control deci evaluarea      expresiei CD28 la nivelul limfocitelor periferice CD8+ poate fi un marker      util de imunosenescenţă.
  4. Efectuarea unui studiu de cercetare privind      performanta metodei de diagnostic molecular in infectiile micobacteriene      este in desfasurare in SVB: se realizeaza testarea simultana a probelor      biologice de la pacienti cu suspiciune de infectii micobacteriene prin      metode fenotipice–clasice si metode moleculare si determinarea      sensibilitatii-specificitatii metodei moleculare.