172020Sep

Anticorpii neutralizanți se corelează la oameni cu protecția împotriva SARS-CoV-2 în timpul unui focar cu rată mare de atac pe un vas de pescuit

Anticorpii neutralizanți se corelează  la oameni cu protecția împotriva SARS-CoV-2  în timpul unui focar cu rată mare de atac pe un vas de pescuit

(Neutralizing antibodies correlate with protection from SARS- CoV-2 in humans during a fishery vessel outbreak with high attack rate)

Amin Addetia,  KatharineHD Crawford,  Adam Dingens, Haiying Zhu, Pavitra Roychoudhury, Meeili Huang, Keith R Jerome,


doi: https://doi.org/10.1101/2020.08.13.20173161


https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.13.20173161v1

 

 

Abstract.  De la apariţia sa în decembrie 2019, SARS-CoV-2 a provocat 10 milioane de infecţii şi sute de mii de decese în întreaga lume. Cunoaşterea capacităţii protectoare a anticorpilor neutralizanţi la oameni ajută la obţinerea unor vaccinuri eficiente.

Anticorpii neutralizanti au drept ţintă segmentul de legare a proteinei S(RBD) a virusului SARS-CoV-2 şi previn interacţiunea dintre proteina S(spike) şi receptorul gazdei ACE2. Pe modelele animale anticorpii neutralizanţi sunt protectori anti SARS-CoV-2. Vaccinurile anti-SARS-CoV-2 aflate acum în dezvoltare au demonstrat că induc nivele de anticorpi neutralizanţi comparabile cu cele care apar natural la persoanele infectate. Totuşi folosind modelele animale nu se pot trage deducţii privind calitatea protectoare a anticorpilor neutralizanţi induşi de vaccin la om.

Studiul de faţă prezintă un focar epidemic de SARS-CoV-2 survenit pe un vas de pescuit, asociat cu o mare rată de atac. Testarea serologică și cea virală RT-PCR efectuate înainte de plecarea vasului împreună cu testarea repetată după întoarcerea la țărm au fost efectuate la 120 din 122 de persoane aflate la bord, cu o monitorizare mediană la 32,5 zile. Un număr de 104 persoane au avut fie un test viral RT-PCR pozitiv cu Ct <35 sau au făcut seroconversie în perioada de supraveghere, rata de atac la bord fiind de 85.2% (104/122 persoane). Prin secvenţierea genomică integrală a 39 de genomuri virale s-a demonstrat că focarul provine în mare parte dintr-o singură tulpină virală. Screeningul serologic iniţial efectuat înaintea plecării navei a relevat că doar 3 membri ai echipajului au fost seropozitivi, aceştia  au avut de asemenea anticorpi neutralizanți și anticorpi reactivi-spike la testele de urmărire în dinamica. Niciunul din acești 3 membri cu titruri de anticorpi neutralizanți nu au prezentat semne de infecție virală anterior plecării sau simptome în timpul focarului viral. În concluzie, prezența anticorpilor neutralizanţi câstigaţi în infecția anterioară a fost asociată semnificativ cu protecția împotriva reinfecției (testul Fisher, p = 0,002).

Metode 1. Testele pentru  diagnosticul infecţiei au fost RT-PCR din tampoanele nazofaringiene şi dozarea IgG-SARS-C0V-2 în ser prin testul Abbott Architect SARS-CoV-2 IgG. Definiţia de caz pentru o persoană infectată pe vas a inclus orice persoană cu RT-PCR pozitivă cu Ct <35 sau seroconversie prin testul Abbott A. în perioada de urmărire.

Metoda 2. Secvenţierea integrală a genomului al SARS-CoV-2.

Metoda 3. Reacţiile de neutralizare şi testarea antisorpilor anti-Spike. Prezența anticorpilor anti-Spike și a Ac neutralizanti a fost analizată în probe de seruri recoltate înainte de plecare de la indivizii care au fost pozitivi la screeningul testului Abbott A. prin 4 metode: Spike IgG ELISA,  RBD ELISA,  blocarea legării ACE2 ELISA şi  pseudovirus neutralizarea.

Rezultate şi discuţii.  Studiul prezintă un focar de SARS-CoV-2 pe o navă de pescuit cu rata de atac mai mare de 85%. Screeningul cu testul anticorpilor IgG anti-N(nucleocapsidă) Abbott A. urmat de confirmarea prin multiple teste pozitive de anticorpi anti-spike, inclusiv teste de neutralizare, a demonstrat natura protectoare a anticorpilor neutralizanți. Niciunul dintre cele 3 persoane cu anticorpi neutralizanţi preexistenți nu a fost infectat, în timp ce marea majoritate a altor persoane  au fost infectate. Constatările sunt în concordanță cu datele pe modelele animale, în care declanşarea unor titruri ridicate de anticorpi neutralizanți a fost protectoare împotriva re-infectiei cu SARS-CoV-2.

În urma analizelor considerăm că singurii indivizi care au avut anticorpi neutralizanți și anti-spike preexistenți au fost cei care au fost înainte de plecare seropozitivi în cadrul screeningului serologic anti-N Abbot A. Studiul este limitat de lipsa de informații privind simptomele clinice ale membrilor echipajului, de cunoștințele directe despre contactele de pe barcă. Cu o rată globală de atac > 85%, lipsa infecției la cele trei persoane cu anticorpi neutralizanți a fost semnificativă statistic în comparație cu restul echipajului navei. Rezultatele studiului furnizează primele dovezi directe ca anticorpii netralizanţi anti-SARS-CoV-2 sunt protectori împotriva infecției cu SARS-CoV-2 la om.