Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical

Titlu: „Optimizarea prevenției și tratamentului Hepatitelor cronice B și C prin creșterea competențelor personalului medical din România”

Contract: POCU 91/4/8/106781

Proiectul este implementat de SPITALUL CLINIC BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCA în calitate de Solicitant(S) 

în parteneriat cu 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,IULIU HAȚIEGANU” CLUJ-NAPOCA (P1), 

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE BRAŞOV(P2), 

UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANȚA(P3) 

şi SPITALUL CLINIC BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE “VICTOR BABES” BUCURESTI(P4).

 

Data începerii proiectului: 11.12.2017
Data încheierii proiectului: 10.12.2020

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Reducerea riscului pentru infectia HVB si HVC, reducerea incidentei si prevalentei hepatitelor cronice si a complicatiilor acestora (de la ciroza hepatica pana la insuficienta hepatica cu coma şi insufucienta hepato-renala) prin cresterea competentei profesionistilor din domeniul sanitar din Romania; prin aceasta proiectul va contribui la realizarea obiectivelor POCU 2014-2020, AP4 “Ïncluziunea sociala si combaterea saraciei”, OS 4.8 “Ïmbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical”.

Valorificarea rezultatelor:

·         Incheierea unui  parteneriat strategic pe termen lung (minimum 5 ani) intre institutiile partenere care va permite integrarea in asociatii profesionale si/sau in clustere europene de cercetare in domeniul hepatitelor B si C;

·         Semnarea acordului de parteneriat cu Radboud University Nijmegen, Olanda pentru schimburi externe de bune practici;

·         Prezentari la conferinte si publicatii stiintifice rezultate din “Studiul stiintific de documentare cu privire la efectele poluarii asupra imunitatii si cronicizarii infectiei cu HVB si HVC” dezvoltat pe tema secundara 01.“Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctual de vedere al utilizării resurselor”

·         Demararea unor programe de educatie privind efectele poluarii asupra imunitatii si cronicizarii infectiei cu HVB si HVC impreuna cu Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania si cu alte asociatii nationale si europene de pacienti;

·         Alocarea in bugetul institutiilor partenere sau atragerea de resurse pentru punerea in practica a celor 2 programe dezvoltate pe temele secundare


Vizitati pagina principala a proiectului