În conformitate cu prevederile Ordinului M.S.P.nr.1224/2006 privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr.Victor Babeş” s-a organizat Unitatea de Transfuzie Sanguină (UTS), care va fi parte componentă a secţiei a-VI-a clinică boli infecţioase şi tropicale adulţi – compartiment terapie intesnivă.
Corodonatorul Unităţii de Transfuzie Sanguină este d-na Dr.Ciutacu Casandra Mihaela – medic primar medicină de laborator.
Unitatea de transfuzie sanguină (UTS) este amenajată în pavilionul A1, între parter şi etajul 1, cu o suprafaţă totală de 19,3 mp, înălţime 2,3 m, având în structură următoarele spaţii şi dotări:

a) încăpere recepţie probe, eliberare produse sanguine:

– suprafaţa: 8,5 mp;

dotare:

 • birou+ PC+ imprimantă;
 • combină frigorifică –stocare probe
 • masă eliberare produse sanguine
 • genţi transport produse sanguine

b) spaţiu de lucru:

– suprafaţa: 5,4 mp;

– dotare:

 • masă de lucru cu suprafaţă lavabilă;
 • chiuvetă;
 • frigider reactivi;
 • centrifugă;
 • reactivi: seruri test ABO, seruri Test Rh, papaina, eritocite test, reactivi micrometoda;
 • stative, pipete, lame, eprubete, placi Petri, ser fiziologic, hârtie de filtru, seringi şi ace de unică folosinţă.

c) spaţiu stocare produse sanguine:
suprafaţa: 5,4 mp;

dotare:

 • congelator – stocare produse sanguine (plasmă);
 • vitrină frigorifică – stocare produse sanguine (masa eritrocitară);
 • masă pregătire produse sanguine;
 • dispozitiv pentru dezgheţare plasmă;
 • dispozitiv pentru încălzit produse sanguine;
 • agitator pentru concentrate trombocitare.

Toate echipamentele de stocare probe, reactivi sau produse sanguine, precum şi spaţiile în care acestea sunt amplasate sunt monitorizate din punct de vedere al temperaturii.
Pavimentul şi pereţii interiori în zonele de lucru sunt acoperite cu covor PVC, restul pereţilor şi plafoanelor sunt acoperite cu vopsea lavabilă. Finisajele respectă forma concavă a joncţiunii dintre paviment şi perete.

Spaţiul de lucru este prevăzut cu o chiuvetă conectată la reţeaua de apă potabilă a oraşului.
Deşeurile medicale infecţioase şi înţepătoarele-tăietoare sunt colectate în recipiente adecvate, conform Ordinului M.S.nr.219/2002.
Ventilaţia este asigurată natural şi cu instalaţie de aer condiţionat iar iluminatul este asigurat natural şi artifical.